Polityka prywatności / RODO

Strona www.artp.pl szanuje prywatność swoich Użytkowników. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem wyjaśniającym zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu (dalej jako: Użytkownicy), które są równoznaczne z obowiązującą klauzulą informacyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku zwanego potocznie „RODO”.

ADMINISTRATOR DANYCH

 1. Administratorem danych  osobowych przekazanych przez Użytkowników jest ART P – Iwona Kasprzyk z siedzibą przy ul. Rydygiera 29/1a, 50-248 Wrocław posiadająca numer NIP 882-201-21-86.
 2. W sprawie związanej z danymi osobowymi, Użytkownik może się z nami skontaktować jako z Administratorem wysyłając e-mail na adres: info@artp.pl

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z  art. 32 ust. 1 RODO przestrzegamy  zasad ochrony danych osobowych oraz stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych Użytkowników a przetwarzanych w związku z działalnością naszego serwisu.
 2. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest przez nas jako wydzielona baza danych w strefie bezpieczeństwa zapewniającej właściwą ochronę. Pełen dostęp do bazy danych posiada niewielka liczba uprawnionych naszych pracowników.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono warunkiem do zawarcia umowy, której przedmiotem są świadczone przez nas usługi.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Administrator danych osobowych, w zakresie zgodnym z prawem, może gromadzić informacje dotyczące Użytkowników, za pośrednictwem różnych źródeł.
 2. Administrator danych osobowych, uzyskuje dane osobowe Użytkowników:
  • bezpośrednio od swoich Klientów
  • pośrednio: od podmiotów współpracujących z Administratorem danych osobowych w zakresie marketingu bezpośredniego świadczonych usług.
 3. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.

 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
  • nasi pracownicy upoważnieni przez firmę,
  • firmy z którymi zawarliśmy umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, które wspierają nas w świadczeniu usług,
  • inni odbiorcy tacy jak: ubezpieczyciele, kurierzy, itp.
 2. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są nie dłużej, niż jest to niezbędne do realizowania przedmiotu umowy lub do momentu, gdy Użytkownik wyrazi sprzeciw wobec ich przetwarzania.
 2. Dokumenty i dane mogące stanowić podstawę dochodzenia roszczeń (w tym zobowiązań skarbowych) przechowywane przez nas będą do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne
 2. Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania przez Administratora danych osobowych danych osobowych, które jego dotyczą, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem Użytkownik ma także prawo  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

POLITYKA COOKIES

 1. Korzystając z serwisu artp.pl akceptujesz zasady Polityki Prywatności.
 2.  Dane osobowe Klientów pozyskane w związku ze świadczeniem usługi będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z zawartej umowy.
 3. Administrator przechowuje podstawowe dane kontaktowe dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania danych osobowych w tym celu, cofnięcia wyrażonej zgody marketingowej bądź w przypadku stwierdzenia przez Administratora, że zgody te uległy dezaktualizacji.
 4. Pozyskujemy również informacje podczas korzystania z serwisu przez użytkowników. Serwery automatycznie zapisują takie dane, takie jak:
  • czas wysłania odpowiedzi przez serwer,
  • adres IP urządzenia użytkownika,
  • żądanie użytkownika (adres strony, na którą wszedł użytkownik)
  • adres „referer link” w przypadku gdy przejście na stronę portalu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o wersji przeglądarki internetowej (stron www) użytkownika,
  • informacje o wersji systemu operacyjnego użytkownika
  • pliki cookies.
 5. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Korzystamy z cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz tworzyć statystyki serwisu.
 6. Każdy użytkownik może zindywidualizować swoje ustawienia dotyczące cookies w przeglądarce. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies.
 7. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze użytkownika. Każdy internauta może samodzielnie zarządzać cookies, w tym zablokować te pliki. 
 8. Nasz serwis używa:
  • cookies celu utrzymania w nich id sesji użytkownika (której dane przechowywane są na serwerze i nie są przesyłane do przeglądarki użytkownika),
  • cookies do obsługi skryptów statystyk.
 9. Dodatkowo nasz serwis gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron, takie jak:
 10. Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego przekazujesz nam swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail itp.
 11. Dane osobowe (imię, nazwisko, adres email) wskazane w formularzach i zbierane za ich pomocą służą wyłącznie do celów kontaktowych.
 12. Zarządca stroną artp.pl dokłada wszelkich starań, aby chronić stronę przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolować metody gromadzenia, przetwarzania oraz przechowywania informacji.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności. Po dokonaniu zmiany Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą.